Traduceri de carte

Cine suntem şi ce facem?

Suntem o mână de oameni tineri şi entuziaşti cărora le place îndeosebi să traducă. Am făcut, cu toţii, studii de specialitate şi/sau am descoperit, traducând, că avem o înclinaţie deosebită pentru această activitate. Şi perseverăm, pentru că ştim că putem să traducem româneşte. Şi pentru că îmbinăm în mod fericit intuiţia cu vocaţia, două trăsături atât de necesare pentru săvârşirea unui produs finit transpus corect în limba română.

[Mai multe detalii despre fiecare traducător în parte găsiţi în secţiunea Traducători.]


Ce şi cum traducem?

Ne place să traducem în mod special cărţi, pentru că le îndrăgim, le cumpărăm, le citim şi le (recoman)dăm mai departe.

În principiu, ne vom ocupa de orice carte pe care considerăm că o putem traduce neapărat bine şi în mod responsabil, atât în ceea ce priveşte sensul mesajului transmis de autor, cât şi gramatica limbii române. Pentru că suntem conştienţi că transpunerea unui mesaj se întocmeşte cu multă răspundere, iar nu la voia întâmplării, fără o cercetare cel puţin bună şi o cunoaştere nimerită a terminologiei şi a normelor lingvistice atât ale limbii străine, cât şi ale limbii române.


Din ce limbi străine traducem?

Traducem numai din limbile străine pe care le stăpânim cu adevărat, adică din:
  • engleză
  • franceză
  • italiană
  • spaniolă 
  • germană

Pentru cine traducem?

Pentru orice persoană sau companie care are cărţi de tradus şi care ne trimite un e-mail la adresa:
traducatordecarte[at]gmail[dot]com.