Aşa încep cărţile cu care am crescut...

Obosind de atâta tradus, am luat un braţ mare de cărţi din bibliotecă, ce se întâmplă să mă însoţească în momentul ăsta. Apoi le-am deschis pe rând şi am scris întocmai primele propoziţii sau fraze de început,  înţelegându-le diferit acum şi, uneori, chiar ghicindu-le vag. Aşa încep unele dintre cărţile cu care au crescut mulţi dintre noi: 

„Este un adevăr universal recunoscut că un burlac, posesor al unei averi frumoase, are nevoie de o nevastă.“ (Mândrie şi prejudecată, Jane Austen)

„Palma a fost atât de zdravănă că nu m-am dezmeticit de pe urma ei decât după treisprezece ani.“ (Papillon, Henri Charrierè)

„Am şovăit atât în faţa acestui caiet, pentru că n-am izbutit să aflu încă ziua precisă când am întâlnit-o pe Maitreyi.“ (Maitreyi, Mircea Eliade)

„Doamnei Saville, Anglia
Sankt Petersburg, 11 decembrie 17...

Te vei bucura să auzi că nici un dezastru nu a însoţit începutul acţiunii pe care ai privit-o cu presimţiri atât de rele.“ (Frankenstein, Mary Shelley)

„În atelier se simţea un miros bogat de trandafiri, iar când vânticelul de vară se stârnea printre copacii din grădină, prin uşa deschisă pătrundea mirosul greu al liliacului sau parfumul mai delicat al măceşilor cu flori roz.“ (Portretul lui Dorian Gray, Oscar Wilde)

„Toate familiile fericite se aseamănă între ele. Fiecare familie nefericită este, însă, nefericită în felul ei.“ (Anna Karenina, Lev Tolstoi)

„La castelul Warwick dădui peste străinul acela năstruşnic, despre care am de gând să vă vorbesc aici.“ (Un yankeu la curtea regelui Arthur, Mark Twain)

„A rămas Mara, săraca, văduvă cu doi copii, sărăcuţii de ei, dar era tânără şi voinică şi harnică, şi Dumnezeu a mai lăsat să aibă şi noroc.“ (Mara, Ioan Slavici)

„Se împlinesc astăzi trei sute patruzeci şi opt de ani, şase luni şi nouăsprezece zile de când parizienii se treziră în zgomotul tuturor clopotelor care sunau din răsputeri în tripla incintă formată de Cité, de Universitate şi de Oraş.“ (Notre-Dame de Paris, Victor Hugo)

„Când am plecat în excursie, soarele strălucea peste München, iar văzduhul era plin de acea veselie caracteristică începutului verii.“ (Dracula, Bram Stocker)

„O trăsătură specifică a bătăliilor care s-au dat odinioară în coloniile Americii de Nord era aceea că, mai înainte de a apuca să se încaiere, adversarii trebuiau să se lupte mai întâi cu ostenelile şi primejdiile marilor pustietăţi.“ (Ultimul mohican, James Fenimore Cooper)

„Când mi s-a dat ordin să trec cu detaşamentul de pază pe Nistru, am salutat cu multă bucurie această noutate.“ (Rusoaica, Gib I. Mihăescu)

„Era pe la sfârşitul lui noiembrie. Pe o vreme de moină, către ora nouă dimineaţa, acceleratul de Varşovia se apropia în plină viteză de Petersburg.“ (Idiotul, Fiodor M. Dostoievski)

„Adineaori m-am întors din vizita făcută posacului meu proprietar şi vecin, singura făptură care ar putea să mă mai tulbure aici!“ (La răscruce de vânturi, Emily Brontë)

„Când, într-una din ultimele zile ale acelui februarie cu soare, Adriana, întoarsă la prânz de la şcoală, se opri în prag şi spuse că «nu se simte bine», doamna Dunea înţelese că se întâmplă cu fata ei ceva neobişnuit.“ (Oraşul cu salcâmi, Mihail Sebastian)

„Era pe la unsprezece dimineaţa, la mijlocul lui octombrie, soarele nu strălucea, iar în aerul limpede de pe dealuri plutea ameninţarea unei ploi torenţiale.“ (Somnul de veci, Raymond Chandler)

„Din şoseaua ce vine de la Cârlibaba, întovărăşind Someşul ba în dreapta, ba în stânga până la Cluj şi chiar mai departe, se desprinde un drum alb, mai sus de Armadia, trece râul peste podul bătrân de lemn, acoperit cu şindrilă mucegăită, spintecă satul Jidoviţa şi aleargă spre Bistriţa, unde se pierde în cealaltă şosea naţională care coboară din Bucovina prin trecătoarea Bârgăului.“ (Ion, Liviu Rebreanu)

„Buck nu citea ziarele, altminteri ar fi ştiut că necazul se zămislea şi că asta nu-l privea doar pe el, ci pe orice câine voinic, cu muşchi tari şi cu blană lungă şi călduroasă, de la Puget Sound până la San Diego.“ (Chemarea străbunilor, Jack London)

„Abia se putea ţine în picioare sub rafalele furtunii care aproape că-i smulgeau hainele de pe el, iar ghearele lor îl răscoleau până în străfunduri.“ (Shōgun, James Clavell)

„Destinul meu începe mizer într-o mahala cu nume ruşinos.“ (Maidanul cu dragoste, G.M.-Zamfirescu)

„Ne aflam în sala de studiu când intră directorul, urmat de un băiat nou, fără uniformă, şi de omul de serviciu care căra un pupitru mare.“ (Doamna Bovary, Gustave Flaubert)

„După tată, numele meu este Pirrip, iar cel de botez – Philip, însă, copil fiind, le-am combinat pe amândouă pe limba mea cum m-am priceput, cu rezultatul că n-am reuşit să produc altceva mai de Doamne-ajută decât Pip.“ (Marile speranţe, Charles Dickens)

Autoare: Isabella

Foto: www.napocanews.ro